Ett symmetrisk blad med en lika stor mängd av kurvan på ryggraden och skäreggen. Malningslinjens primära avfasning och spetsen båda ligger på bladets centrumlinje. Spearpoint blad har ofta swedges eller falska kanter på baksidan av bladet.