En bladform som liknar ett bakåt bokstaven ”S” där spetsen kröker neråt och den bredaste delen av bladet krökt i en konvex båge.