Modified Clip Point Blade

Ett blad böjd på ryggraden i en vinklad eller svepande linje nedåt för att möta spetsen.