Köpet

Beställning kan göras först då du är godkänd och registrerad kund hos Knivgrossisten.se. Vid beställning träffas avtal om köp först när Knivgrossisten.se bekräftat beställningen. Då beställningen är färdig ändras status till Färdigbehandlad och en faktura skickas till e-postadressen. Alla produkter som finns med på fakturan skickas i beställningen. Om fakturan inte innehåller alla produkter enligt kundens beställning hamnar resterande på restorder.  Knivgrossisten.se kontaktar kunden innan restordrar skickas. Knivgrossisten.se  har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter till dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara ett registrerat företag med F-skattsedel.

Utlandsbeställningar

Vi vänder oss endast till svenska återförsäljare. Om ditt foretag inte finns i Sverige, ta kontakt med oss via e-post så tar vi fram en lösning: info@knivgrossisten.se

Sweden companies are our customer target. Isn’t your company in Sweden, contact us through e-mail so we can discuss a solution: info@knivgrossisten.se

Pris

Alla priser visas exkl moms.

Frakt

Inom Sverige

På beställningar över 4000 kr exkl. moms är det fri frakt. För övriga beställningar tillkommer fraktkostnad på 60/75 kr exkl. moms.

Betalningsvillkor

Förskottsbetalning via bankgirobetalning

Alla kunder betalar i förskott tills annan överenskommelse fattats. Förskottsbetalning till bankgirokonto är kostnadsfritt.

Faktura

Faktura som betalsätt sker endast efter överenskommelse. Vi tar inte ut några fakturaavgifter.

Betalningsvillkoren är 20 dagar och för att kunna beställa mot faktura måste företaget godkännas i den kreditprövning som genomförs. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Har du synpunkter på fakturan ska Knivgrossisten.se kontaktas inom nio dagar. Vid försenad betalning skickar Knivgrossisten.se (Bogstags Webbhandel) en betalningspåminnelse varvid lagstdgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer.

Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt 1-2 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din betalning med DHL.

I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre. Flera av våra produkter är beställningsvaror. Vi upplyser kunderna om den förväntade leveranstiden.

Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

Transportrisken

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken, det vill säga risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig (kunden). Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.Kontakta då oss på e-postadress: info@knivgrossisten.se

Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-postadressen: info@knivgrossisten.se inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Knivgrossisten.se följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Återbetalningar

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Behandling av personuppgifter

Vi är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar dig som kund. Genom att godkänna våra köpvillkor godkänner du också att vi lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna utföra vårt arbete, fullfölja våra lagliga skyldigheter och kunna ge dig den bästa möjliga servicen. Detta kan till exempel vara att skicka beställningar, ta betalt, informera samt att kunna hjälpa till vid eventuella reklamationer eller klagomål. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig eller för att kunna fullfölja våra lagliga skyldigheter.

Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/ http://www.arn.se/